Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 07-03-2015

2015-03-07

Gemeentewet

betekenis & definitie

De Gemeentewet bevat regels omtrent het bestuur van de gemeente.

De Gemeentewet is een organieke wet die stamt uit 1992. In het bestuursrecht wordt de Gemeentewet aangemerkt als een zogenaamde bijzondere wet. In de Gemeentewet wordt aangeduid wie deel uitmaken van het gemeentebestuur en ingevolge artikel 6 betreffen dit de burgemeester, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W). De bevoegdheden van het gemeentebestuur, evenals de wijze waarop de organen worden benoemd en ontslagen, zijn beschreven in de Gemeentewet. Los van de voornoemde regels over het gemeentebestuur bevat de Gemeentewet regelingen over andere (huishoudelijke) kwesties zoals de begroting en de jaarrekening van de gemeente, evenals de taak en de bevoegdheid van de rekenkamer.