Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-11-2013

2013-11-12

Gemeentelijke verordening

betekenis & definitie

Een gemeentelijke verordening wordt opgesteld door de gemeenteraad en bevat regels die binnen een bepaalde gemeente geldig zijn.

In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Het is voor de Nederlandse rechtstaat van belang dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. Naast de scheiding der machten is Nederland een zogenaamde gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit houdt in dat de macht in Nederland is verspreid over verschillende overheden, in dit geval de provincies en de gemeenten. De gemeente kent drie organen: de burgemeester, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Gelet op de gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd om regels vast te stellen voor de burgers die woonachtig zijn binnen de gemeente. Deze regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de belastingheffing. Indien de gemeenteraad de regels vaststelt, komen deze in een algemene plaatselijke verordening te staan (APV). De APV wordt vaak aangeduid als de gemeentelijke verordening.