Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Curatele

betekenis & definitie

Onder curatele gestelde personen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn over het eigen vermogen te beheren.

Wanneer een natuurlijk persoon (of een rechtspersoon) niet meer in staat is over het eigen vermogen te beheren, wordt er bij rechterlijke uitspraak een curator aangesteld. Een persoon kan slechts bij verzoek aan de rechtbank onder curatele worden gesteld. Wanneer de rechter besluit het verzoek toe te wijzen, wordt de persoon in kwestie handelingsonbekwaam verklaard. Handelingsonbekwaam houdt in dat de persoon niet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten: slechts met toestemming van de curator mag de persoon in kwestie bijvoorbeeld geld uitgeven. Hier bestaan echter bepaalde uitzonderingen op. Uiteraard bestaan er mogelijkheden om het curatorschap op te heffen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoon zijn eigen belangen wederom voldoende kan beheren of wanneer de termijn voor het curatorschap verloopt. Een andere mogelijkheid is wanneer de natuurlijk persoon overlijdt, of wanneer de rechtspersoon door de rechtbank failliet wordt verklaard.