Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 29-10-2012

2012-10-29

Curator

betekenis & definitie

Een curator wordt bij rechterlijke uitspraak benoemd om namens iemand op te treden die onder curatele is gesteld. Onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn over het eigen vermogen te beheren.

De curator wordt benoemd bij faillissementen. Wanneer een natuurlijk persoon of een rechtspersoon veel schulden heeft en niet meer in staat is de schulden af te lossen, loopt hij het risico failliet te worden verklaard. Om de schuldenaar daadwerkelijk failliet te kunnen verklaren, is het van belang dat een of meerdere schuldeisers het faillissement aanvraagt van de schuldenaar bij de rechtbank. Indien de rechtbank in haar vonnis besluit de schuldenaar failliet te verklaren, wordt er een curator in het faillissement benoemd. Wanneer de curator eenmaal door de rechtbank is benoemd, wordt de schuldenaar als handelingsonbekwaam aangemerkt. Dit houdt in dat hij slechts rechtshandelingen mag verrichten met toestemming van de curator. De curator beheert het vermogen (ook wel ''de boedel'' genoemd) van de schuldenaar en probeert uit het resterende vermogen de schuldeisers te voldoen. Wanneer de curator hierin slaagt, wordt het faillissement opgeheven.