Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Gepubliceerd op 01-11-2017

2017-11-01

struviet

betekenis & definitie

struviet - Zelfstandignaamwoord
1. (scheikunde) (mineraal) een mineraal met de samenstelling Mg(NH4)PO4 · 6(H2O) (magnesiumammoniumfosfaat). Blaasgruis of niersteengruis bij mens en dier kan bestaan uit struviet en kan teruggewonnen worden bij de reiniging van afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties
Eind dit jaar neemt het waterschap een fabriek met een capaciteit van 1.000 ton struviet per jaar in gebruik, een van de grootste in Europa. Met een investering van 4,5 miljoen euro kan Amsterdam bijdragen aan de bemesting van 10 duizend voetbalvelden per jaar.