geschil betekenis & definitie

geschil - Zelfstandignaamwoord
1. geweldloos conflict, vaak politiek of diplomatiek met juridische aspecten.
Het geschil tussen België en Nederland inzake de IJzeren Rijn is vooralsnog niet beslecht.