2019-11-18

Geschil

Gemeenschappelijke noemer voor een werkstaking, een werkonderbreking, een uitsluiting van werknemers door de werkgever, of voor een reeks van meerdere samenhangende werkstakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen. Toelichting De eenheid van telling in de Statistiek Werkstakingen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden, zoals: loonsverhoging of andere loonkwesties, werktijd, CAO-onderhandelingen. Ook kunnen conflicten ontst...

2019-11-18

geschil

→ claim

2019-11-18

geschil

geschil - Zelfstandignaamwoord 1. geweldloos conflict, vaak politiek of diplomatiek met juridische aspecten. Het geschil tussen België en Nederland inzake de IJzeren Rijn is vooralsnog niet beslecht.

2019-11-18

Geschil

GESCHIL, o. (-len), verschil, oneenigheid, twist tusschen twee partijen over een bepaald punt, zij hebben geschil; ik versta niets van politieke geschillen; een hangend geschil, een twist die nog onbeslist is; hij poogde het geschil bij te leggen (te beslechten), er een einde aan te maken, de partijen te verzoenen. GESCHILLETJE, o. (, s).

2019-11-18

geschil

geschil - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-schil 1. toestand van kwaad zijn op elkaar ♢ er is een geschil tussen die twee bedrijven Zelfstandig naamwoord: ge-schil het geschil de geschillen het geschilletje Synoniemen bonje, conflict, heibel, meningsverschil, onenigheid, ongenoegen, on...