D-groot betekenis & definitie

D-groot - Zelfstandignaamwoord
1. (muziek) het akkoord d - fis - a, de grote drieklank op de eerste trap van de D-grotetertstoonladder
Het akkoord heet D-groot naar de grote terts: d - fis.
2. (muziek) de toonsoort waarvan #1 het grondakkoord is
Een wals in D-groot.

Woordherkomst
samenstelling van D en groot met een tussenstreepje

Synoniemen
D grote terts, D-majeur

Antoniemen
d-klein, d kleine terts, d-mineur

Verwante begrippen
akkoord, D-majeurtoonladder, D-toonladder, D-grotetertstoonladder, drieklank, grote terts, interval, kleine terts, toonsoort

Gepubliceerd op 30-10-2017