Ad calendas Graecas betekenis & definitie

Het Romeinsche spreekwoord Ad Calendas Greacas betekent evenveel als: nooit, met St.-Jutmis.

De eerste dag der maand heette bij de Romeinen calendae; op dien dag werden o. a. de schulden en de renten betaald. Daar de Grieken deze calendae niet kenden, stonden dus de Grieksche calendae met ons „nooit" gelijk; de belofte, dat men op de Griekse calendae zou betalen, was dus een schrale troost voor den schuldeischer. Wanneer een vergadering een of ander punt van behandeling telkens maar uitstelt, verwijst zij het „ad calendas Graecas" d.w.z. zij schuift het op de lange baan.