Wat is de betekenis van Ad calendas Graecas?

1994
2022-07-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ad calendas graecas

[Lat. = lett.: tot de Griekse Kalenden; calendae waren de eerste dagen der maand bij de Romeinen, de Grieken echter kenden die term niet] nooit, met sint-juttemis.

1955
2022-07-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ad calendas graecas

op de Griekse kalender, d.w.z. nooit, want de Grieken hadden geen kalender

1940
2022-07-06
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Ad Calendas graecas

Tegen de Grieksche calendae. Calendae = eerste dag der maand bij de Romeinen. De Grieken hadden geene Calendae.(Op St.-Jutmis, als de kalveren op ’t ijs dansen. Nooit.).

Lees verder
1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ad calendas Graecas

(Lat.) nooit; zie calendae. (ae = ee).

1922
2022-07-06
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Ad calendas Graecas

Het Romeinsche spreekwoord Ad Calendas Greacas betekent evenveel als: nooit, met St.-Jutmis. De eerste dag der maand heette bij de Romeinen calendae; op dien dag werden o. a. de schulden en de renten betaald. Daar de Grieken deze calendae niet kenden, stonden dus de Grieksche calendae met ons „nooit" gelijk; de belofte, dat men op de Griekse calend...

Lees verder
1910
2022-07-06
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Ad calendas graecas

Ad calendas graecas - met St. Jutmis, nooit.

1869
2022-07-06
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Ad calendas graecas

is eene romeinsche spreekwijze, die haar ontstaan heeft te danken aan een schertsend gezegde van keizer Augustus, en gelijk staat met ons "te Sint Jutmis als de kalveren op het ijs dansen". Calcndte heette namelijk in den romeinschen kalender de eerste dag van elke maand, die in het verkeer gewoonlijk als betaaldag gold. Daar nu de Grieke...

Lees verder