Acrostichon betekenis & definitie

Acrostichon is een gedicht, waarvan de beginletters van elk couplet of eiken versregel een of ander woord geven, bijv. bij het Wilhelmuslied verkrijgt men, als men de eerste letter van elk couplet neemt: Willem van Nassau (de D is oorspr. hetzelfde als de u, bijv.: Evangelie werd vroeger Euangelie geschreven).

Het acrostichon is van Latijnse oorsprong, werd overgenomen door de Christen-schrijvers der eerste eeuwen onzer tijdrekening, bloeide vooral in de kloosters der middeleeuwen en werd vooral door het „dubbel-acrostichon" (dezelfde letters als begin en als einde van den versregel) moeilijk gemaakt ten tijde der zogenaamde „Renaissance."