Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

2019-08-09

Democratie

betekenis & definitie

betekent volksregering. Het is afgeleid van het Griekse woord demos (volk).

Zoals we onder het woord Aristocratie reeds vertelden, wordt onder een democratischen regeringsvorm verstaan, de regeringsvorm, waarbij de macht, althans voor een deel, berust bij het volk.Door de eeuwen heen zijn de staten afwisselend door allerlei verschillende regeringen bestuurd (zie ook: Aristocratie). De democratische beginselen kwamen sterk tot uitdrukking in de Franse revolutie, die in Frankrijk en dientengevolge ook in andere Europese staten aan de grote bevoorrechting van één bepaalde klasse een einde maakte door de afschaffing van bizondere -voorrechten van adel en kerk.

Sedert dien heeft de democratische regeringsvorm in alle landen zich zeer sterk ontwikkeld; zo sterk, dat er in den laatsten tijd zelfs sterke reactie tegen de democratie is waar te nemen.