Gepubliceerd op 18-03-2021

Steppe

betekenis & definitie

van het russ. woord step, beteekent woestijn, doch wordt ook gebezigd voor ieder uitgestrekt onbebouwd veld. De steppen in het russ. rijk blijven ten deele alleen uit gebrek aan arbeidzame handen onbebouwd.

De grond zelf is niet overal onvruchtbaar en levert weiden voor de talrijke kudden der zwervende volken op.