Gepubliceerd op 29-01-2021

Functie

betekenis & definitie

lat., verrichting, werking, taak; de eigendommelijke werkzaamheid van een orgaan, van een ambtenaar, enz. In de mathematiek: afhankelijkheid eener grootheid van een andere grootheid ; Functioneeren: ambtsbezigheden verrichten, in functie zijn, zijn bijzondere taak vervullen; functionaris: iemand wien een functie is opgedragen, die in functie is.