Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Voorlopige dekking

betekenis & definitie

Men spreekt van voorlopige dekking wanneer men een aanvraag heeft gedaan voor een verzekering, maar deze aanvraag nog niet volledig is behandeld. Door de voorlopig de dekking is men tijdelijk verzekerd, totdat de aanvraag voor de verzekering volledig is behandeld.

Wanneer iemand een nieuwe verzekering wilt aanvragen bij een verzekeraar, is het gebruikelijk dat de verzekeraar deze aanvraag beoordeeld. Vaak zit er enige tijd tussen het aanvragen van de verzekering en het moment dat de verzekeraar de aanvraag heeft goedgekeurd. In deze tijd kan men bij sommige verzekeraars een voorlopige dekking aanvragen. Met een voorlopige dekking is men in de betreffende periode verzekerd door de verzekeraar. De verzekeraar kan echter op basis van de aangeleverde gegevens de aanvraag alsnog afkeuren.

Wanneer een verzekeraar een aanvraag voor een verzekering na de voorlopige dekking afkeurt, is de verzekeraar niet verplicht om eventuele schade die tijdens de betreffende periode is opgelopen te vergoeden.