Verzekeringsclausule betekenis & definitie

Een verzekeringsclausule is een regeling waarbij de dekking van bepaalde polisvoorwaarden worden beperkt of uitgebreid. Hierdoor verandert wat er wel en wat er niet wordt vergoed bij de verzekering die verbonden is met de veranderde polisvoorwaarden.

Pas wanneer er op het polisblad naar wordt verwezen, is een verzekeringsclausule van toepassing bij de desbetreffende verzekering. Ze maken daarom ook gewoon deel uit van de polis. Soms komt het voor dat de verzekeringsclausule in strijd is met wat er beschreven staat in de polisvoorwaarden. In dit geval kan men wat in de polisvoorwaarde staat negeren en geldt dus wat er in de clausule omschreven is.

Het gebeurt wel eens dat verzekeraars de meest voorkomende verzekeringsclausules vast opnemen in de polisvoorwaarden.

Laatst bijgewerkt 05-01-2016