Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 23-11-2016

2016-11-23

DBC-zorgproduct

betekenis & definitie

Een DBC-zorgproduct omvat alle activiteiten en handelingen die moeten worden uitgevoerd voor een bepaald zorgtraject. Bij een DBC-zorgproduct zit zowel een diagnose als een behandeling inbegrepen. DBC staat voor diagnose behandeling combinatie.

Zorgverzekeraars in Nederland maken een onderscheid tussen verschillende soorten zorgproducten. Veel voorkomende varianten hierin zijn zogenaamde DBC-zorgproducten. Bij een DBC-zorgproduct worden alle handelingen die binnen het gehele zorgtraject worden uitgevoerd gezien als onderdeel van het totale zorgproduct. Voor ieder DBC-zorgproduct wordt dus een volledige prijs berekend, waarbij alle kosten die gemaakt zijn, worden samengevoegd. Ook indien er meerdere partijen bij het zorgtraject zijn betrokken, bijvoorbeeld zowel een ziekenhuis als een onafhankelijk medisch specialist, worden de kosten van deze verschillende partijen bij elkaar opgeteld.

Stel dat iemand een gebroken arm heeft. Vanaf het moment dat wordt vastgesteld dat de arm gebroken is tot het moment dat de arm volledig is genezen, worden tal van handelingen uitgevoerd, zoals de operatie, het verzorgen en het herstel van de arm. Al deze handelingen worden gezamenlijk als DBC-zorgproduct bij de zorgverzekeraar ingediend. De kosten voor al deze verschillende handelingen, zoals de operatiekosten, de materiaalkosten en de loonkosten van de artsen, vormen gezamenlijk het gehele DBC-zorgproduct.