Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Eerstelijnszorg

betekenis & definitie

Eerstelijnszorg is alle zorg waar men direct toegang tot heeft. Voor eerstelijnszorg is het niet nodig om een verwijzing te hebben van een arts of andere specialist.

In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Eerstelijnszorg is hierin alle zorg van een specialist die men kan krijgen zonder daarvoor een verwijzing nodig te hebben. Bij eerstelijnszorg kan onder andere worden gedacht aan de huisarts, de tandarts, een fysiotherapeut of een maatschappelijk werker. Indien men een verwijzing nodig heeft voor bepaald zorg, bijvoorbeeld van een huisarts, wordt dit tweedelijnszorg genoemd.

Sommige eerstelijnszorg valt in Nederland binnen het basispakket of de basisdekking. Dit is kort gezegd alle zorg die wordt vergoed door de basisverzekering. Welke eerstelijnszorg wel en welke niet wordt vergoed, is per zorgverzekeraar verschillend.