Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

AVP

betekenis & definitie

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zorgt ervoor dat men gedekt is tegen schade door eigen schuld. Het gaat hierbij om schade waarvoor men zelf verantwoordelijk is en waarvoor men dan ook aansprakelijk kan worden gehouden. Met een AVP is men gedekt tegen eventuele aansprakelijkheid.

Men denkt bij verzekeringen vaak aan schade die iemand zelf kan overkomen. Er is echter ook schade die men zelf kan veroorzaken. Men kan dan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan. Dit kan zowel materiële schade zijn, in geval men schade heeft aangericht aan de spullen van een ander, maar ook lichamelijke of geestelijke letselschade. De kosten van deze schade kunnen hoog oplopen. Met een AVP is men tegen deze kosten verzekerd.

In Nederland is een AVP niet verplicht, Het kan echter wel verstandig zijn om er een af te sluiten. Men kan globaal een onderscheid maken tussen twee soorten AVP, een voor alleenstaanden en een voor gezinnen. De AVP voor alleenstaanden dekt alleen de schade die wordt toegebracht door diegenen die de verzekering heeft afgesloten en is hiermee vaak een stuk goedkoper dan een AVP voor het gezin. Bij een AVP voor het gezin is niet alleen de persoon die de verzekering heeft afgesloten gedekt, maar ook diens partner en minderjarige kinderen. Tevens vallen ook inwonende ouders en uitwonende meerderjarige kinderen die ongehuwd zijn onder de AVP. Bij een AVP met gezinsdekking is de grote van het gezin niet van invloed op de premie die men betaald aan de verzekeraar.

Een AVP biedt geen dekking tegen schade die gerelateerd is aan motorrijtuigen. Men kan tevens geen aanspraak maken op een schadevergoeding vanuit een AVP als men opzettelijk of onder invloed van alcohol houdende dranken of andere genotmiddelen iemand zijn of haar spullen of persoon heeft beschadigd.