Schatter betekenis & definitie

Schatter - m. (-s), waardeerder, prijsbepaler, inz. welke van hoogerhand daartoe is aangesteld, vooral bij de directe belastingen; taxateur. SCHAT STER, v. (-s).

Gepubliceerd op 29-11-2018