Gewichtsdeel betekenis & definitie

GEWICHTSDEEL, o. (...deelen), (bij het bepalen van de verhouding waarin stoffen met elkaar worden vermengd) eene gewogen hoeveelheid: men neme 3 gewichtsdeelen hars en 4 gewichtsdeelen terpentijn, hars en terpentijn in de verhouding van 3 tot 4, dus 3 H. G. hars op 4 H. G. terpentijn bv.; ...EENHEID, v. (in het decimale stelsel) de eenheid waarnaar het gewicht berekend wordt: het Kilogram of Ned. pond, en het wichtje of gram; ...THERMOMETER, m. (-s), (nat.) thermometer die de rijzing der temperatuur niet bepaalt door middel van eene verdeelde schaal, maar door middel van het gewicht eener uitgevloeide hoeveelheid kwik; ...STUK, o. (-ken), de afzonderlijke gewichten waarmee gewogen wordt; ...VERLIES, o. verlies, vermindering in gewicht (door uitwaseming of uitdroging, door onderdompeling in vloeistoffen, enz); ...VERSCHIL, o. (-len).

Gepubliceerd op 06-09-2018