uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Doerak

betekenis & definitie

scheldwoord — gemeen wijf; ruwe, onbeleefde persoon. Of ontleend aan het russ. doerak (domoor), òf aan mal. doerhaka (ongehoorzaamheid, verzet).

Ook in ’t Barg. komt het voor, = deugniet (Koster Henke, (Boe-vent.); in ’t Devent. dial. = lichtekooi (zie Draaijer).