uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Abracadabra

betekenis & definitie

(Het is), het is onzin, onverstaanbare taal, onzin. Eigenlijk is abracadabra een tooverspreuk, die op een bepaalde wijze op een perkament geschreven en om den hals gedragen werd als voorbehoedmiddel tegen koorts enz.

Het werd zodanig geschreven dat men het woord langs twee zijden van den driehoek kon lezen, of langs de hypothenusa en de beide rechthoekszijden. Daar dit voor een niet verstaander een reeks zinledige klanken vormde, werd abracadabra gebruikt in den zin van onverstaanbare taal, wartaal, onzin. Waarschijnlijk is het woord samengesteld uit een Grieksch en een Hebreeuwsch woord ; het wordt ook wel afgeleid van Abraxas, een naam van den Perzischen zonnegod Mithra.