Het Nieuwe Werken betekenis & definitie

Het Nieuwe Werken, ook wel afgekort tot HNW, is een visie op het vernieuwen van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur- en cultuur, de managementstijl en mentaliteit van zowel werkgever als werknemer.

Onder invloed van technologische (o.a. internet, computers), maatschappelijke (o.a. vrouwenemancipatie, nieuwe generaties) en economische (o.a. files, huur, globalisering) factoren is er een manier van werken ontstaan die slimmer, efficiënter en effectiever zou zijn. Het gebruikmaken van nieuwe technologieën, nieuwe vormen van samenwerking, meer creativiteit en meer eigen verantwoordelijkheid vormt hier een onderdeel van. Het is een revolutie met als kernwoord flexibiliteit. Vooral de nieuwe generatie, generatie Y, hecht veel waarde aan vrijheid en stelt deze eis dan ook steeds meer aan werkgevers.

Werkgevers die HNW ingevoerd hebben, zijn dan ook populair. Het meest bekende voorbeeld van HNW is thuiswerken. Steeds meer mensen werken een of meerdere dagen thuis: je eigen werk en tijd indelen, binnen de eigen omgeving. Toch is HNW meer: naast flexibele werkplekken (werken waar je wil), ook flexibele werktijden (werken wanneer je wil), flexibele arbeidsvoorwaarden (cafetariamodel) en een veranderde relatie met de leidinggevende (meer op basis van vertrouwen dan op basis van toezicht). HNW levert voor zowel de werkgever als de werknemer iets op: kostenbesparing, meer werkplezier en een betere balans tussen werk en privé.

Toch zijn er ook onderzoeken die de nadelen van HNW beschrijven: minder toezicht, kans op verminderde productiviteit door de huiselijke omgeving en een sterke relatie met burn-out. Dit laatste zou komen doordat het onderscheid tussen werk en privé moeilijker te zien is: men kan altijd en overal aan het werk. Organisaties die zich sterk onderscheiden met de toepassing van HNW zijn onder andere Microsoft, HP, Achmea en Interpolis.