Wat is de betekenis van Nieuwe Testament?

2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Nieuwe Testament

Nieuwe Testament - Frase 1. samenstelling van Bijbelboeken In de kerk wordt er soms voorgedragen uit het Nieuwe Testament. Verwante begrippen testament, Oude Testament

Lees verder
2017
2023-01-30
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Nieuwe Testament

De bijbel bestaat uit twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament gaat over Jezus Christus, de grondlegger van het christendom. Hierin ligt de nadruk op zijn leer, zijn kruisiging en zijn opstanding uit de dood. Vier evangelisten: Mattheus, Marcus, Lucas en en Johannes, beschrijven Christus' leven en leer. In het boek Handeli...

Lees verder
2004
2023-01-30
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Nieuwe testament

Een gedeelte van de Bijbel, waarin de verhalen over het leven en sterven van Jezus, zijn ideeën en documenten over de eerste christenen staan.

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Nieuwe Testament

(NT), sinds Tertullianus (3e eeuw) de benaming voor dat deel van de bijbel dat de christenen niet met de joden gemeen hebben. Het omvat de vier evangeliën, de Handelingen der Apostelen, de brieven van Paulus, de brief aan de Hebreeën, de katholieke brieven en de Openbaring van Johannes, in totaal 27 uiteenlopende geschriften. De taal van...

Lees verder
1967
2023-01-30
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Nieuwe Testament

(Nieuw Verbond), de boeken van de H. Schrift, die geschreven zijn na de komst van den Verlosser, dus nadat het Oude Verbond door het Offer van het Nieuwe was opgeheven. Het omvat: de 4 Evangeliën (Mattheus, Marcus, Lucas, Joannes), de Handelingen der Apostelen, 14 brieven van St. Paulus, de brief van St. Jacobus, 2 brieven van St. Petrus,...

Lees verder
1955
2023-01-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

NIEUWE TESTAMENT

(afk.: N.T.) vormt met het O.T. de Bijbel of Heilige Schrift en bestaat uit 27 boeken, zie Compendium, hfdst. 1, en Bijbel. NIEUW-GUINEA, na Groenland het grootste eiland ter wereld (24 maal Nederland), werd in 1526 ontdekt door Jonge de Meneses. Toen reeds bestonden contacten tussen Nieuw-Guinea en de Molukse vorsten. Sinds de 17de eeuw verscheen...

Lees verder
1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nieuwe testament

→ Bijbel.

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nieuwe Testament

➝ Bijbel (s.v.); Bijbelvertalingen.

1926
2023-01-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Nieuwe Testament

a. Begrip Wanneer wij spreken van het Nieuwe Testament, bedoelen we daarmede, dat de zeven en twintig boeken, die we in het Nieuwe Testament vinden, niet slechts door betrekkelijk toevallige omstandigheden gebundeld zijn, b.v. omdat ze alle dagteekenen uit denzelfden tijd, of omdat ze de oorkonden zijn van het oudste Christendom, maar dat ze bijeen...

Lees verder
1916
2023-01-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Nieuwe testament

Nieuwe testament, - zie BIJBEL.