Wat is de betekenis van Nieuwe Testament?

2024-02-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Nieuwe Testament

Nieuwe Testament - Frase 1. samenstelling van Bijbelboeken In de kerk wordt er soms voorgedragen uit het Nieuwe Testament. Verwante begrippen testament, Oude Testament

2024-02-28
Rijksmuseum

Rijksmuseum (2017)

Nieuwe Testament

De bijbel bestaat uit twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament gaat over Jezus Christus, de grondlegger van het christendom. Hierin ligt de nadruk op zijn leer, zijn kruisiging en zijn opstanding uit de dood. Vier evangelisten: Mattheus, Marcus, Lucas en en Johannes, beschrijven Christus' leven en leer. In het boek Handeli...

2024-02-28
Jodendom van A tot Z

Prof.dr. Pieter W. van der Horst (2006)

Nieuwe Testament

de oudste verzameling geschriften van het christendom die in de vroege kerk kanonieke status hebben gekregen. Alle 27 documenten in het Nieuwe Testament zijn geschreven tussen 45 en 125 n. C. Behalve de vier evangeliën bevat het een aantal brieven van Paulus en zijn leerlingen, de Handelingen der Apostelen, de Openbaring van Johannes, de Brief...

2024-02-28
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Nieuwe testament

Een gedeelte van de Bijbel, waarin de verhalen over het leven en sterven van Jezus, zijn ideeën en documenten over de eerste christenen staan.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Woordenlijst van het Jodendom

G.F. Callenbach (1988)

Nieuwe Testament

de boeken, geschreven door navolgers van Jezus van Nazareth (Christus), die beginnen met diens geboorte en de gebeurtenissen tijdens zijn leven. Daarna volgt een verslag van de gebeurtenissen rondom zijn volgelingen en door hem uitgezondenen, verschillende brieven, en tenslotte een boek met Christelijke apokalyptiek, de Openbaring van Johannes.

2024-02-28
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Nieuwe Testament

(Nieuw Verbond), de boeken van de H. Schrift, die geschreven zijn na de komst van den Verlosser, dus nadat het Oude Verbond door het Offer van het Nieuwe was opgeheven. Het omvat: de 4 Evangeliën (Mattheus, Marcus, Lucas, Joannes), de Handelingen der Apostelen, 14 brieven van St. Paulus, de brief van St. Jacobus, 2 brieven van St. Petrus,...

2024-02-28
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

NIEUWE TESTAMENT

(afk.: N.T.) vormt met het O.T. de Bijbel of Heilige Schrift en bestaat uit 27 boeken, zie Compendium, hfdst. 1, en Bijbel. NIEUW-GUINEA, na Groenland het grootste eiland ter wereld (24 maal Nederland), werd in 1526 ontdekt door Jonge de Meneses. Toen reeds bestonden contacten tussen Nieuw-Guinea en de Molukse vorsten. Sinds de 17de eeuw verscheen...

2024-02-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Nieuwe testament

→ Bijbel.

2024-02-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Nieuwe Testament

➝ Bijbel (s.v.); Bijbelvertalingen.

2024-02-28
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Nieuwe Testament

a. Begrip Wanneer wij spreken van het Nieuwe Testament, bedoelen we daarmede, dat de zeven en twintig boeken, die we in het Nieuwe Testament vinden, niet slechts door betrekkelijk toevallige omstandigheden gebundeld zijn, b.v. omdat ze alle dagteekenen uit denzelfden tijd, of omdat ze de oorkonden zijn van het oudste Christendom, maar dat ze bijeen...

2024-02-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nieuwe testament

Nieuwe testament, - zie BIJBEL.

2024-02-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nieuwe Testament

(NT), sinds Tertullianus (3e eeuw) de benaming voor dat deel van de bijbel dat de christenen niet met de joden gemeen hebben. Het omvat de vier evangeliën, de Handelingen der Apostelen, de brieven van Paulus, de brief aan de Hebreeën, de katholieke brieven en de Openbaring van Johannes, in totaal 27 uiteenlopende geschriften. De taal van...