Wat is de betekenis van Werken?

2019
2021-04-14
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

werken

werken - Werkwoord 1. (inerg) arbeid verrichten, lichte vorm van zwoegen 2. (inerg) functioneren, draaien: die machine werkt niet 3. (inerg) een gunstig gevolg hebben: die oplossing kan nooit werken 4. (verouderd) iets groots tot stand brengen werken - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig n...

Lees verder
2018
2021-04-14
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

werken

werken - regelmatig werkwoord uitspraak: wer-ken 1. het werk verrichten waarvoor het bedoeld is ♢ het koffieapparaat werkt weer 2. een taak verrichten, iets doen ♢ Anne werkt hard voor het proef...

Lees verder
2017
2021-04-14
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Werken

Werken - eufemisme voor het bedrijven van prostitutie. Engelse hoeren noemen zichzelf working girls.

2004
2021-04-14
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

werken

Onder junkies een eufemisme voor: zich prostitueren om zo geld te bekomen voor drugs. Dit werkwoord is zo vaag dat het om het even welke activiteit kan omvatten.  Hoe ze vervolgens in de prostitutie terechtkwam, en hoe ze uiteindelijk de heroïne verruilde voor de methadon, waardoor ze een rustiger leven kon gaan leiden en niet meer hoeft te ‘werken...

Lees verder
2000
2021-04-14
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Werken

Wie niet werkt, zal (ook) niet eten, ieder moet werken voor zijn levensonderhoud. In zijn tweede brief aan de leden van de christelijke gemeente te Tessalonica herinnert de apostel Paulus de lezers aan wat hij hun bevolen heeft toen hij bij hen was en wat nog steeds geldt: ‘Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken...

Lees verder
1998
2021-04-14
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

werken

1. Moeite doen, met name bij het af- of tegenspel om een contract te maken resp. down te krijgen. 2. Van plaatjes: meer dan gemiddeld waardevol zijn. Gesproken wordt van ‘werkende’ plaatjes of punten, wanneer deze plaatjes zich bevinden in een kleur waarin de eigen partij lengte heeft of achter andere plaatjes van de tegenpartij. Voorbeeld:Met dez...

Lees verder
1990
2021-04-14
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

werken

werken - Werk of arbeid uitvoeren, in het bijzonder wanneer men hiervoor wordt betaald.

1977
2021-04-14
Erotisch woordenboek

Geschreven door Hans Heestermans (1977)

werken

werken - 1°. Copuleren (vgl. melogemen). (Ik) 'We kunnen het toch niet in de vrije natuur doen (Zij) ‘Ik weet zelfs een geschikt plekje waar men ongestoord kan werken’, Gangreen 97 [1968]. 2°. ‘Prostitutie bedrijven’ (ENDT).

Lees verder
1973
2021-04-14
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

werken

(werkte, heeft gewerkt), 1. arbeid verrichten, arbeiden: in de tuin —; met meer of minder inspanning bezig zijn om iets te verrichten of te volvoeren: aan iets —; 's zondags wordt er niet gewerkt; hij hoeft niet te —, hij leeft van zijn kapitaal; (spr.) die niet werkt, zal niet eten (2 Tess.3,10); 2. verrichten wat geof vere...

Lees verder
1971
2021-04-14
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Werken

Werken - het bewegen van huiddelen ten opzichte van elkaar in zware zeegang. Werken kan lekkage tot gevolg hebben. Vooral met oude houten schepen is het oppassen!

Lees verder
1952
2021-04-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Werken

v.; (werk doen), arbeidzje; (in werking zijn, uitwerking hebben), wurkje; gestadig —, trochpiele; ijverig —, skrippe, skreppe, skreppe en skuorre, skreppe en klauwe; hard —, stiif arbeidzje, (oan)skreppe, -skrippe; zwaar —, bealgje, bodzje, pochelje, puchelje, ezelje, wrotte, wrame,...

Lees verder
1939
2021-04-14
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Werken

Bezigheid voor luiaards.

1933
2021-04-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Werken

1° Gem. in de prov. West-Vlaanderen, ten O. van Diksmuide; opp. 965 ha; ca. 1500 inw. (Kath.). Polder- en zandstreek; landbouw. Bijna geheel verwoest gedurende den Wereldoorlog.2° (De Werken e.a.). Gem. in de prov. N. Brabant in het Land van Altena aan de Merwede, bestaande uit de kerkdorpen De W. en Sleeuwijk. Opp. 2278 ha, ong. 3700 inw....

Lees verder
1898
2021-04-14
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Werken

zie Bedrijven.

1898
2021-04-14
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Werken

Het begrip werken heeft 2 verschillende betekenissen: 1. werken - WERKEN - 1. WERKEN, (werkte, heeft gewerkt), (ook, doch alleen Zuidn. en in hoogeren stijl: wrocht, heeft gewrocht), doen, verrichten, (iets) maken, (iets) teweegbrengen, arbeiden : vlijtig, onvermoeid, doelloos werken; hij werkt als een paard, zeer hard en onvermoeid ; (spr.) d...

Lees verder