Ton Hendriks

Advocaat arbeidsrecht en sportrecht

Gepubliceerd op 11-03-2015

Aanzeggen

betekenis & definitie

De schriftelijke mededeling van de werkgever aan de werknemer over (i) het wel of niet willen voortzetten/verlengen van de aflopende arbeidsovereenkomst en over (ii) de voorwaarden van een eventuele verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Sinds de invoering van de wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 januari 2015 heeft de werkgever een zogenoemde aanzegplicht. De werkgever is voortaan verplicht om uiterlijk een maand voor de eindatum van een tijdelijk contract van 6 maanden of langer de werknemer schriftelijk mede te delen of en zo ja, onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsoveenkomst wenst voort te zetten. Voormelde aanzegplicht geldt niet als een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, als de arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden heeft geduurd of als de einddatum niet op een kalenderdatum is gesteld.

Aanzeggen is dan ook wat anders dan opzeggen. Opzeggen gaat namelijk verder en is het eenzijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd).

Indien de werkgever zich geheel niet aan voormelde aanzegplicht houdt, dan is hij de werknemer een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Zegt de werkgever wel aan, maar te laat? Dan is hij een evenredig gedeelte van 1 maandsalaris aan de werknemer verschuldigd. Deze vergoeding is alleen dan niet verschuldigd in de situatie dat de werkgever deze echt niet kan betalen zoals bij een faillissement of uitstel van betaling.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!