Wat is de betekenis van Aanzeggen?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanzeggen

aanzeggen - Werkwoord 1. (ditr) iemand iets enigszins plechtig laten weten Zij hebben aangezegd gekregen dat zij niet langer welkom waren. Woordherkomst samenstelling van aan en zeggen

2024-05-20
Ton Hendriks

Advocaat arbeidsrecht en sportrecht

Aanzeggen

De schriftelijke mededeling van de werkgever aan de werknemer over (i) het wel of niet willen voortzetten/verlengen van de aflopende arbeidsovereenkomst en over (ii) de voorwaarden van een eventuele verlenging van de arbeidsovereenkomst. Sinds de invoering van de wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 januari 2015 heeft de werkgever een zogenoemde aanzeg...

2024-05-20
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

aanzeggen

aanzeggen - Zie aanwijzing.

2024-05-20
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Aanzeggen

Mondeling bericht geven van een sterfgeval, ook wel booien of neugen genoemd.

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aanzeggen

v., oansizze, de boade dwaen; (van een vergadering enz.), húskundigje; (van een sterfgeval), omsizze, leed(oan)sizze, leedbidde.

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanzeggen

(zei(de) aan, zegde aan, heeft aangezegd en aangezeid), 1. (veroud.) bekendmaken in ’t algemeen ; (thans) min of meer plechtig mondeling bekendmaken, aankondigen: iemands overlijden (laten) aanzeggen: iem. gerechtelijk aanzeggen, langs gerechtelijke weg mededelen ; de dood aanzeggen (aan een veroordeelde), hem mededelen d...

2024-05-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aanzeggen

zegde (zei) -, h. -gezegd (min of meer plechtig [mondeling] bekend maken of laten bekend maken; dikwijls met laten): de dood, de geboorte (laten) —; de oorlog -, verklaren; men zou het hem niet —, niet van hem denken; -zegger, m. -s (hij, die aanzegt inz. geboorte of dood); -zegging, v. -en: exploit van -.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanzeggen

(zei en zegde aan, zeiden en zegden aan ; heeft aangezegd) 1. mondeling bekendmaken: iemands overlijden langs de huizen ; de oorlog -. langs diplomatieke weg verklaren. → wacht Syn. → aandienen 2. zeggen van: men zou het hem niet -. men zou het van hem niet vermoeden.