Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Nieuwe bezems vegen schoon

betekenis & definitie

zij die pas een functie bekleden, tonen zich ijverig en gezind om misbruiken af te schaffen en orde op de zaken te stellen. Een oud sprw. (Prov.

Comm. 549), dat ook in andere talen bekend is (Hd. neue Besen kehren gut; Eng. new brooms sweep clean; Fr. un balai neuf nettoie toujours bien; faire balai neuf) en waarvan de gedachte ook in soortgelijke beeldsprakige zegsw. wordt uitgedrukt: Nd. nigge messer snihet scharp; nigge Miägde lopet harde; Antw. nief meisens dienen goed. In Z.-Nederl. ook nieuwe borstels keren goed.