Wat is de betekenis van Nieuwe bezems vegen schoon?

2020
2023-02-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

nieuwe bezems vegen schoon

[b]nieuwe werkkrachten kunnen positieve veranderingen teweeg brengen. Wordt vaak los gebruikt, maar is eigenlijk een deel van het langere nieuwe bezems vegen schoon, maar oude kennen alle hoeken en gaten, waarin dus juist ook de kracht van de ervaring van oudere personen belicht wordt.[/b] Voorbeelden: Nieuwe bezems vegen schoon, dus...

Lees verder
2020
2023-02-02
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Nieuwe bezems vegen schoon

in het begin doen nieuwe mensen hun best en zijn ze ijverig. Later zien we ook hun gebreken

2011
2023-02-02
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Nieuwe bezems vegen schoon

Nieuwe gezagsdragers houden zich meestal strikt aan de voorschriften.

1977
2023-02-02
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Nieuwe bezems vegen schoon

zij die pas een functie bekleden, tonen zich ijverig en gezind om misbruiken af te schaffen en orde op de zaken te stellen. Een oud sprw. (Prov. Comm. 549), dat ook in andere talen bekend is (Hd. neue Besen kehren gut; Eng. new brooms sweep clean; Fr. un balai neuf nettoie toujours bien; faire balai neuf) en waarvan de gedachte ook in soortgelijke...

Lees verder
1940
2023-02-02
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Nieuwe bezems vegen schoon

Deze zegswijze komt in Freidanks Bescheidenheit (W. Grimms Freidank, 2 Ausg., Göttingen 1860, 50, 12.) onder den volgenden vorm voor: Der niuwe beseme kert vil wol ê daz er stoubes werde vol, dat is: De nieuwe bezem veegt zeer goed eer hij vol stof wordt. (13e eeuw.)

1925
2023-02-02
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Nieuwe bezems vegen schoon

Dit wordt gebezigd in toepassing op hen, die nog korten tijd in dienst zijn en hun plicht nauwgezet waarnemen; [i]niefmeisens dienen goed (Antw. Idiot.[/i] 1648). Vgl. Werner, blz. 73: Pulverulenta novis bene verriturarea scopis; bl. 74: Quam bene, quam munde scopa nova purgat abunde; Bebel no. 280: Dicunt nostri: Novam scopam bene pu...

Lees verder
1902
2023-02-02
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Nieuwe bezems vegen schoon

zij die pas een functie bekleden, tonen zich ijverig en gezind om misbruiken af te schaffen en orde op de zaken te stellen. Een oud sprw. (Prov. Comm. 549), dat ook in andere talen bekend is (Hd. neue Besen kehren gut; Eng. new brooms sweep clean; Fr. un balai neuf nettoie toujours bien; faire balai neuf) en waarvan de gedachte ook in soortgelijke...

Lees verder