Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Met de handschoen trouwen

betekenis & definitie

van een verloofd meisje gezegd: bij afwezigheid van de bruidegom met een vanwege deze met volmacht bekleed persoon trouwen; een herinnering aan de tijd toen men een bevoegdheid aan iemand kon overdragen door hem zijn handschoen te zenden. De oorspr. betekenis gevoelt men thans niet meer, daar men de uitdr. nu opvat als: niet met ontblote hand, doch met de handschoen aan trouwen, elkaar (nl. bruid en gevolmachtigde) bij de voltrekking van het huwelijk een gehandschoende hand geven, zoals bij een dergelijke huwelijksplechtigheid gebruikelijk is.

In het voorm. N.-Indië werd zulk een vrouw een handschoentje genoemd. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.