Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Legers uit de grond stampen

betekenis & definitie

ze zo maar, als bij toverslag, bijeenbrengen, ze uit het niet doen ontstaan. Deze zegsw., waarvan in het Nederlands geen oude bewijsplaatsen bekend zijn, is blijkbaar ontleend aan het Hd., en wel aan een vers in Schillers Jungfrau van Orleans (l,-,3): „Kann ich Armeen aus der Erde stampfen?” Stampen is hier volgens zijn diepere zin een magische handeling: het is een van de manieren waarop bovennatuurlijke (hier: onderaardse) machten worden opgeroepen.

Men zegt thans ook wel van een bouwwerk dat zeer snel tot stand is gekomen dat het uit de grond gestampt is.