Wat is de betekenis van Legers uit de grond stampen?

1977
2022-08-18
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Legers uit de grond stampen

ze zo maar, als bij toverslag, bijeenbrengen, ze uit het niet doen ontstaan. Deze zegsw., waarvan in het Nederlands geen oude bewijsplaatsen bekend zijn, is blijkbaar ontleend aan het Hd., en wel aan een vers in Schillers Jungfrau van Orleans (l,-,3): „Kann ich Armeen aus der Erde stampfen?” Stampen is hier volgens zijn diepere zin een...

Lees verder