Poteten betekenis & definitie

lastig (misselijk, raar), kieskeurig persoon; rare snuiter. In de Middeleeuwen noemde men gekookte spijs (in het bijzonder hutsepot) poteten. Overdrachtelijk is men het ook gaan gebruiken voor een mens. In het Bargoens komt poteten voor in de zin van ‘beloning’ (zie Henke). Synoniemen zijn o.a.: raar gebakje-, rare pisang; rare snijboon.

Misselijk, vreemd, zonderling, raar, leelijk, bespottelijk. Wat is hij misselijk toegetakeld. Wat ziet hij er misselijk uit. Je bent een misselijk pot eten. Zeer oud is dit woord; de vroegste schrijvers hebben het reeds en in vele beteekenissen gebezigd. (De Taalgids. Eerste Jaargang, 1859)

Toen zij nog heel jong was, is zij met Sir John Carpenter getrouwd die blijkbaar een lastige pot eten was. (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25/07/1929)

Gepubliceerd op 06-06-2017