adder betekenis & definitie

venijnig of vals persoon. Het beeld komt reeds voor in de Bijbel. In Matteiis 23:33-34 spreekt Jezus tot het volk: ‘Slangen! Adders! Hoe zou u kunnen ontkomen aan de veroordeling van de hel? Luister, ik stuur daarom profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, maar sommigen van hen zult u doden en aan het kruis slaan, anderen geselen in uw synagogen of van stad tot stad vervolgen.’ Bij Langendijk komt addersvel voor in de betekenis van ‘boosaardig wijf’. In de joods-christelijke traditie heeft de slang steeds een boosaardig karakter. Het was immers de slang die Adam en Eva op het slechte pad bracht.

Ze haatte Lady Danbury, die lang, mager en spits van trekken was, en iets had van een gracieuze adder. (Louis Couperus, Majesteit, 1893)

Ze dokterde nou al een jaar en dat kwam allemaal door dat kleine adder. (Piet Bakker, Ciske de rat, 1941)