Piersonrellen betekenis & definitie

De Piersonrellen zijn de rellen die in het begin van de jaren '80 van de twintigste eeuw in Nijmegen uitbraken rondom de Piersonstraat. De Piersonrellen worden gezien als een van de heftigste krakersrellen van Nederland uit die periode en waren onderdeel van de Zeigelhof-affaire.

Eind jaren '70 van de twintigste eeuw besloot de gemeente Nijmegen een nieuwe parkeergarage te bouwen op de zogenaamde Zeigelhof nabij de Piersonstraat. Voor de bouw van deze garage zouden een aantal huizenblokken en woningen rondom de Piersonstraat moeten worden gesloopt. Gerechtelijke procedures van de bewoners en andere belanghebbenden hadden aanvankelijk geen effect op de beslissing van de gemeenteraad. De gebouwen rondom de Piersonstraat werden in het begin van de jaren '80 gekraakt en alle personen die hier woonden, zouden worden uitgezet. Op dat moment was er in Nijmegen een ernstige woningnood, met name onder jongeren. Het verzet tegen de bouw van de parkeergarage uitte zich uiteindelijk in de Piersonrellen.

Toen de gemeente Nijmegen onder burgemeester Hermsen aankondigde dat de gebouwen rondom de Piersonstraat zouden worden ontruimd, werden diverse wegversperringen aangelegd om de ontruiming te stoppen. Dit was het begin van de Piersonrellen. In eerste instantie probeerden de krakers en omwonenden geweldloos verzet te bieden, door zitacties te organiseren en zo de opgeroepen mobiele eenheid tegen te houden. Deze zitacties werden echter door de ME met, volgens velen, buitensporig hard geweld verwijderd. Dit zorgde voor een escalatie in de Piersonrellen, waardoor de positie van de gemeenteraad steeds meer onder druk kwam te staan.

De bouw van de Zeigelhof parkeergarage is, mede door het hevige geweld dat tijdens de Piersonrellen werd gebruikt, niet doorgegaan. Als nagedachtenis aan de Piersonrellen zijn nabij de Piersonstraat in Nijmegen diverse graffiti tekeningen te vinden van ME'ers.