Verbindend leiderschap betekenis & definitie

Als een spin in een complex web dat wordt gevormd door jouw organisatie en haar omgeving een leidende en innovatieve rol vervullen: een bestaande gang van zaken doorbreken en mensen meenemen naar iets nieuws.

Verbindend leiderschap kan in de praktijk op vijf verschillende werkniveaus plaats hebben:
1 het niveau van je klanten en van allerlei onbekenden buiten de organisatie (de buitenwereld);
2 het niveau van je bovengeschikten
3 het niveau van je nevengeschikten (jouw naaste collega’s, jouw maatjes)
4 het niveau van je ondergeschikten (aan wie jij leiding geeft, die van jou afhankelijk zijn);
5 het niveau van de verbinding met jezelf (je persoonlijk leiderschap: in hoeverre ben je verbonden met jezelf?)

Als leidinggevende ben je vooral zelf het instrument van verandering.
De traditionele focus op nieuwe regels, instrumenten en structuren bij verandering in organisaties lijken niet te werken. Waar je voorheen voor je organisatie een nieuw verbeterrecept kon implementeren, iedereen kon aansporen om te veranderen (en zelf een tijdje achterover kon leunen om af te wachten of het zou werken), breekt steeds meer het inzicht door dat werkelijke verandering zich op een andere manier voltrekt.

Leidinggevenden kunnen zich onderscheiden en zelf verantwoordelijkheid nemen voor het doorbreken van systeem-bevestigende fixaties. Maar ze kunnen eigenlijk niet verantwoordelijk gemaakt worden voor alle veranderingen.
Er ís sowieso al veel verandering, ook binnen subculturen. Mensen schermen zich weliswaar af (van jou), maar zoeken elkaar op, wisselen dingen uit, volgen cursussen en experimenteren meer of minder met hun eigen gedrag.

Laatst bijgewerkt 13-10-2017