Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 06-12-2016

2016-12-06

Wild

betekenis & definitie

Wild als zelfstandig naamwoord is de benaming voor vlees dat afkomstig is van niet-gecultiveerde dieren. Wild is hiermee altijd vlees dat door een jager, of een stroper, is verkregen.

Wild vlees kan van allerlei soorten dieren afkomstig zijn, bijvoorbeeld eenden, konijnen, herten en everzwijnen. In Nederland maakt men hierbij onder andere een onderscheid tussen grofwild en kleinwild.
Tot het kleinwild worden onder andere konijnen, hazen en fazanten gerekend. Tot het grofwild worden onder andere everzwijnen, herten en reeën gerekend. Daarnaast wordt ook wel gesproken van waterwild, hieronder vallen allerlei soorten eenden, ganzen en andere watervogels gerekend. Men spreekt van wild vlees omdat al deze soorten dieren niet-gecultiveerd zijn, ze zijn gejaagd door jagers of stropers. Wild heeft dus uitsluitend betrekking op de manier waarop dieren leven, namelijk in de natuur.

Hoewel er bij wild geen sprake is van cultivatie, worden sommige populaties van wild door de mens gereguleerd. Hierbij wordt bepaald hoeveel bijvoer en afschot er nodig is om een populatie in stand te houden. Dit laatste wordt uitgevoerd door jagers, die het vlees vervolgens kunnen aanbieden bij een poelier als wild vlees.