Werkkapitaal betekenis & definitie

Werkkapitaal (of netto-werkkapitaal) is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden) van een bedrijf. Het bruto-werkkapitaal bestaat uit de omvang van de vlottende activa.

Het werkkapitaal geeft een idee van het aantal (financiƫle) middelen dat een bedrijf heeft om op de korte termijn de noodzakelijke uitgaven te doen die het bedrijf draaiende houden. Het werkkapitaal geeft dus aan of een bedrijf in staat is om op korte termijn, mocht daar reden toe zijn, schulden af te betalen of om te investeren in het bedrijf. Toename van het werkkapitaal kan wijzen op verbetering van de liquiditeit van een bedrijf. Daarnaast betekent een positief netto-werkkapitaal dat de vlottende activa met lang vreemd vermogen of eigen vermogen zijn gefinancierd. Wanneer een bedrijf winst maakt, zal het werkkapitaal groeien, tenzij deze winst aan de eventuele aandeelhouders wordt gegeven of voor andere doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor het aankopen van nieuwe voorraden. Bij het verstrekken van kredieten kijken de banken onder andere naar het werkkapitaal van een bedrijf.

Gepubliceerd op 08-04-2015