Vlinder betekenis & definitie

De vlinder behoort tot de orde van schubvleugelige insecten die een volkomen gedaanteverwisseling ondergaan. Uit de eitjes van een vlinder ontstaat een rups, daarna een pop en tenslotte weer een vlinder.

In Europa zijn ongeveer 400 soorten dagvlinders en bijna 5.000 nachtvlinders en iedere soort heeft een eigen rups. De dagvlinder heeft brede vleugels en een langzame vleugelslag en de nachtvlinder heeft een snorrende vlucht. In Nederland en België is de koninginnepage één van de grootste dagvlinders. De vlinder heeft ook in veel culturen een symbolische betekenis. Zij is symbool van gedaanteverandering en schoonheid, maar aan de andere kant ook van de vergankelijkheid van de vreugde. In Japan is de vlinder een symbool van de jonge vrouw, en wanneer men twee om elkaar dansende vlinders ziet, staat dit voor echtelijk geluk. In China is zij een symbool van de verliefde jonge man die aan de vrouwelijke bloemen zuigt. Ook kan de dode geliefde als een vlinder uit het graf komen. Tevens symboliseert de vlinder samen met de pruim een lang leven en schoonheid.

Gepubliceerd op 10-04-2015