Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 11-12-2009

2009-12-11

Vergrijzing

betekenis & definitie

Vergrijzing is een term voor het steeds ouder worden van een bevolking. Het gaat om het aandeel ouderen in de bevolking dat stijgt, waardoor ook de gemiddelde leeftijd in dat land stijgt.

Als er sprake is van vergrijzing in een samenleving, is er vaak ook sprake van een bevolkingsdaling. Een ander gevolg van vergrijzing is dat vergrijzing een samenleving geld kost. In veel westerse landen is er sprake van een sociaal zekerheidsstelsel, dat gefinancierd wordt doormiddel van een omslagstelsel. Hierbij worden de uitkeringen van de inactieve mensen elk jaar betaald doormiddel van uitkeringen. Dit geldt met name voor pensioenregelingen. In Nederland wordt onder andere de AOW op deze manier gefinancierd. Als het aantal ouderen in een omslagstel toeneemt, neemt het aantal mensen dat een pensioenuitkering ontvangt toe en zullen de belastingen moeten stijgen om de pensioenen uit te kunnen keren.