Überhaupt wat is de betekenis & definitie

Überhaupt is een Duits leenwoord dat onder meer het volgende betekent: hoe dan ook, over het algemeen en eigenlijk betekent. Er bestaan in het Nederlands echter geen woorden die exact hetzelfde uitdrukken als überhaupt.

Doordat er geen alternatieve woorden voorhanden zijn, is überhaupt een nogal vaag woord. Mede hierdoor wordt het woord vaak (te pas en te onpas) gebruikt. "Zo te zien heeft die leerling zijn huiswerk niet gemaakt. Maakt die leerling überhaupt wel eens huiswerk?" In deze zin betekent überhaupt 'eigenlijk'. "Is de frisdrank op dat festival ook al gratis? Moet je daar überhaupt ergens voor betalen?" In deze zin betekent überhaupt 'over het algemeen'.
Het Duitse 'sowieso' is vergelijkbaar met 'überhaupt': het is een vaag woord, wordt vaak gebruikt, en heeft geen Nederlandse alternatieven.