Partij voor de Vrijheid betekenis & definitie

De Partij voor de Vrijheid (PVV) is een Nederlandse politieke partij die zich vooral richt tegen de islamisering van Nederland. De PVV heeft zowel extreem rechtse als extreem linkse opvattingen.

In 2005 richtte Geert Wilders de Vereniging Groep Wilders op. Dit was een eenmansfractie van Wilders nadat hij een jaar eerder uit de VVD stapte. Vanaf 2006 deed de PVV voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en behaalde toen negen zetels.
Het belangrijkste standpunt van de PVV is het tegengaan van de islamisering van Nederland. De PVV pleit voor een immigratiestop uit moslimlanden. Dit extreemrechtse standpunt wordt afgewisseld met extreemlinkse standpunten zoals het in standhouden van de verzorgingsstaat. Hierdoor is de PVV lastig in te delen in het Nederlandse politieke spectrum van links en rechts. De PVV kan wel conservatief genoemd worden.
De PVV heeft slechts één lid, Geert Wilders. Het is voor andere mensen niet mogelijk lid te worden van de Partij voor de Vrijheid. Vanaf 2010 uitte PVV Kamerlid Hero Brinkman hierover zijn kritiek. Hij zet zich in voor meer democratisering van de PVV. In 2011 is dan ook de Vereniging voor de PVV opgericht, zodat mensen zich toch op een of andere manier officieel kunnen aansluiten bij de PVV.