Conservatief betekenis & definitie

Conservatief betekent het hebben van maatschappelijke denkbeelden van hen die bestaande toestanden willen handhaven. In het Latijn is het conservare, wat behouden aanduidt.

In de politiek gebruikt men de benaming conservatief of conservatisme voor partijen die in diverse landen en tijdperken een behoudend politiek programma voorstaan. De term conservatief als politieke houding en ideologie ontwikkelde zich in de negentiende eeuw tot natuurlijk tegenhanger van het liberalisme, dat zich getooid had met het vrijheidsideaal van de Franse revolutie. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de term conservatief meer en meer gesteld als tegenhanger van een politieke conceptie, die zich progressief noemt. In sommige landen, onder andere Nederland, heeft dit aanleiding gegeven tot begripsverwarring. Naast het politieke is het conservatief zijn een bepaalde levenshouding, soms zelfs een mentaliteit of gesteldheid. Haar ware natuur komt pas tot uiting in confrontatie met het tegendeel.

Laatst bijgewerkt 13-02-2012