Openbare weg betekenis & definitie

De openbare weg is de weg die voor iedereen toegankelijk is. Hieronder vallen de rijbaan, eventueel onderverdeeld in rijstroken, fietspaden of -suggestiestroken, bermen en trottoirs. Ook (on)verharde paden vallen onder de openbare wegen.

Openbare wegen bestaan altijd uit een rijbaan, het verharde deel dat is ingericht voor voertuigen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid verkeer, kunnen rijstroken worden gemarkeerd. In de meest ideale situatie liggen aan weerszijden van de rijbaan, door middel van een berm afgescheiden, fietspaden en een trottoir. Vanwege plaatsgebrek wordt een fietspad vaak geïntegreerd in het verharde wegvak waar ook motorvoertuigen rijden, maar het maakt dan geen onderdeel uit van de rijbaan. Fietssuggestiestroken maken echter wel onderdeel uit van de rijbaan; zoals de naam al zegt suggereert het slechts dat er fietsers kunnen en mogen rijden. Trottoirs tot slot liggen vaak hoger en zijn uitsluitend bedoeld voor voetgangers. Uitzonderingen of afwijkingen zijn mogelijk met behulp van verkeersborden aangegeven.