Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-03-2016

2016-03-03

Oligopolie

betekenis & definitie

Men spreekt van een oligopolie wanneer een bepaald product door zeer weinig bedrijven of organisaties wordt aangeboden. In een oligopolie zijn er een aantal zeer sterke spelers die elkaar nauwlettend in de gaten houden. Een markt die wordt gekenmerkt als oligopolie is daarom sterk veranderlijk.

In de huidige economie zijn er bepaalde markten waarbij het zeer lastig is om als nieuwkomer voet aan de grond te krijgen. Dit zijn veelal markten waar grote investeringen moeten worden gedaan of waarbij bepaalde kennis is vereist. In dit soort situaties spreekt men van een oligopolie. Een aantal markten die kunnen worden gekenmerkt als oligopolie zijn bijvoorbeeld de olie-industrie, supermarkten en energieleveranciers. Bij deze markten is er sprake van een zeer klein aantal aanbieders die ieder veel geïnvesteerd en de nodige kennis hebben die nodig is voor de markt waarin ze opereren. Daarnaast is het voor nieuwkomers erg lastig om deze markt te betreden.

Aangezien er maar een paar beslissende spelers zijn binnen een oligopolie, houden deze bedrijven of organisaties elkaar over het algemeen goed in de gaten. Wanneer één van de bedrijven binnen een oligopolie iets veranderd, bijvoorbeeld de prijs laat dalen, dan zullen de rest van de bedrijven die in dezelfde markt opereren moeten reageren. Voor bedrijven die opereren in een oligopolie is het dus zeer van belang om een goede marktstrategie te hebben.

Binnen een oligopolie zouden bedrijven afspraken met elkaar kunnen maken over de hoogte van de prijzen of bepaalde marktstrategieën ontwikkelen. Dit noemt men kartelvorming en is illegaal. Men ondermijnt hiermee namelijk de marktwerking. Zo is het al regelmatig voorgekomen dat grote bedrijven boetes krijgen opgelegd voor het maken van prijsafspraken met elkaar. Een oligopolie ontstaat meestal bij bepaalde belemmeringen, zoals beperkte grondstoffen of financieel kapitaal.