Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Oase

betekenis & definitie

Een oase is een plek in de woestijn waar water ervoor gezorgd heeft dat er landbouw mogelijk is.

Water speelt in droge gebieden een grote rol en kan op verschillende manier worden gewonnen. Daarom is er onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten oasen. Rivieroasen zijn oasen waarbij één rivier het centrale punt vormt. Door middel van kanalen en zijkanalen wordt het water geleid naar de landbouwgrond. Bij grondwateroasen wordt met ondergrondse kanalen water uit hoger gelegen gebieden aangevoerd. Als het uittredende water van een natuurlijk bron gebruikt wordt om het land te bevloeien noemt men dat een Artesische bronoase. Als laatste zijn er de aquiferoasen waarbij het water uit de grond wordt gepompt om daarmee het land te irrigeren.
Sinds de jaren 70 gaat het steeds minder met de oasen. Vroeger werden deze vooral door nomaden gebruikt maar de toenemende droogte, de groeiende bevolking en de stijgende druk op de landbouwgrond raken de oasen uitgeput.