Mits betekenis & definitie

Mits is een voorzetsel dat 'op voorwaarde dat' betekent. Het woord wordt nog wel eens verward met tenzij, dat 'behalve als' betekent.

De zin: "Je mag gaan computeren, mits je eerst voor mij de aardappelen schilt" geeft aan dat er mag worden gecomputerd nadat de aardappelen geschild zijn. Deze zin zou in aangepaste vorm ook met tenzij geformuleerd kunnen worden: "Je mag gaan computeren, tenzij je de aardappelen niet voor mij schilt". Hoewel de laatste zin hetzelfde betekent, wordt de gestelde voorwaarde minder goed benadrukt. "Willem gaat morgen fietsen, mits zijn achterlamp gemaakt is". In deze zin wordt door Willem als voorwaarde voor het fietsen gesteld dat zijn achterlamp gemaakt moet zijn. Als hij bijvoorbeeld 's avonds wil gaan fietsen dan is het logisch dat hij dit alleen verantwoord acht met goede verlichting.

Gepubliceerd op 10-04-2015