2019-10-22

Mits

Mits is een voorzetsel dat 'op voorwaarde dat' betekent. Het woord wordt nog wel eens verward met tenzij, dat 'behalve als' betekent. De zin: "Je mag gaan computeren, mits je eerst voor mij de aardappelen schilt" geeft aan dat er mag worden gecomputerd nadat de aardappelen geschild zijn. Deze zin zou in aangepaste vorm ook met tenzij geformuleerd kunnen worden: "Je mag gaan computeren, tenzij je de aardappelen niet voor mij schilt". Hoewel de laatste zin hetzelfde betekent, wordt de gestelde voo...

2019-10-22

mits

mits - voegwoord 1. alleen op voorwaarde dat ♢we komen morgen, mits de weg begaanbaar is Voegwoord: mits

2019-10-22

Mits

Mits vw. onder beding dat, onder voorwaarde, (ter inleiding van een bijwoordelijken bijzin, die eene voorwaarde bevat, welke noodzakelijk vervuld moet worden): gij kunt het krijgen, mits gij het goed bewaart; gij kunt meegaan, mits gij niet weer telkens over vermoeidheid klaagt; — vz. onder, bij, door; mits dezen, hiernevens, hierbij; — o. (fig.) er is een mits bij, er is eene voorwaarde aan verbonden, het is niet onvoorwaardelijk.