Literatuuronderzoek betekenis & definitie

Literatuuronderzoek is het doen van studie op basis van wetenschappelijke literatuur om een onderzoeksvraag te beantwoorden.

Een literatuuronderzoek bestaat uit meerdere stappen: (1). De vraag afbakenen. Het is belangrijk dat de onderzoeksvraag goed afgebakend is, zodat er een concreet antwoord op gegeven kan worden. (2). Selecteren en beoordelen van informatiebronnen. Omdat een literatuuronderzoek vaak een wetenschappelijke vraagstelling moet beantwoorden, is het belangrijk betrouwbare bronnen te gebruiken. Informatie moet dus altijd gecheckt worden op betrouwbaarheid. (3).De uitvoering. Door middel van het formulieren van zoektermen kan er efficiënt en gericht antwoord worden gezocht op de onderzoeksvraag. (4). Het verwerken van de gevonden bruikbare informatie en toepassen bij het formuleren van het antwoord op de onderzoeksvraag.

Tegenwoordig wordt een literatuuronderzoek voornamelijk via het internet uitgevoerd. Er zijn verschillende wetenschappelijke zoekmachines waardoor informatie snel, makkelijk en vaak gratis te verkrijgen is. Voorbeelden hiervan zijn Google Scholar, Sumsearch en Narcis. Een nadeel hiervan is dat de volgorde waarin de zoekresultaten worden getoond niet altijd op relevantie gaat, maar te maken heeft met de commerciële invloed van bedrijven en organisaties. Het is daarom erg belangrijk de bronnen te controleren op betrouwbaarheid. Om de betrouwbaarheid van een artikel en bijbehorende bron te vergroten is het aan te raden om te zoeken naar peer-reviewed. Andere wetenschappers hebben dit artikel al gecontroleerd op betrouwbaarheid.

Een literatuuronderzoek wordt over het algemeen uitgevoerd door iemand die enigszins bekend is met het onderwerp van het onderzoek.